Det som varit det som är och det som komma skall, whisky tavla, whisky art

Painting of Whisky

Anny Hammarsten

Made in Sweden

Orginal painting

Mediums: Acrylic

Matrials: Canvas

#Whiskypainting

350,00 €